Aktuális

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogási összesítő 2020.                  
  Ponty Amur Süllő Csuka Harcsa Busa Egyéb
Hónap db kg db kg db kg db kg db kg db kg kg
január             1 2          
február 39 101     2 5             14
március 568 1292             6 75     107
április 868 2022 2 6     4 12 5 23     233
május  537 1252 6 18 3 5 5 12 10 45     324
június 356 848 14 61 2 4 1 3 3 23     138
július 510 1206 24 90         5 20     80
augusztus 691 1582 16 46 1 2 2 3 6 22     80
szeptember  438 1001 14 49 1 3 2 3 1 3     59
október 364 882 6 17 1 2 6 15 6 28 1 28 24
november 111 296     3 6 4 8 1 3     4
december 27                       2
összesen 4509 10550 82 287 13 25 30 67 43 241 1 28 1064
A MOHOSZ teljes, 2020.11.11-én kiadott közleménye alább olvasható:
TÁJÉKOZTATÓ a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi őszi, második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán a horgászattal, a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint horgászati ügyintézéssel, okmánybiztosítással kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről (II.) Hatályos: 2020.11.11-től
I. Általános helyzetkép, fogalommeghatározások
1. A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4-től a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány (továbbiakban: világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény (hatályos: november 11-től) az eddigi kormányrendeleteket megerősítette és felhatalmazta a Kormányt azok hatályának meghosszabbítására. A Kormány veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja, egyben az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában.
2. A Kormány a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló szabályokat a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R3) határozta meg, mely rendelet november 11-én lép hatályba.
3. A R3 1. §-a alapján a 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével – többek között – tömegközlekedési eszközön; 10.000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen; üzletben, vendéglátó üzletben munkavégzés során, vásárlóként, valamint vendégként egyaránt; ügyfélfogadási időben az ügyfelek számára nyitva álló területen és minden olyan egyéb helyiségben, ahol ügyintézés céljából egy időben 5 főnél többen tartózkodnak mindenki köteles olyan maszkot viselni, amely az orrot és a szájat folyamatosan elfedi.
4. A R3 3. §-a alapján este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett hatályba, így ezen időszakban – az élet- és egészségvédelemre, a munkavégzésre és munkába járásra, valamint a versenysportra és kutyasétáltatásra vonatkozó általános kivételekkel – tilos a lakóhely, tartózkodási hely, vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás. A munkavégzés és munkába járás, valamint a versenysport kapcsán a kivételi jogcímet okirattal kell igazolni.
5. A R3 4. §-a alapján tilos a közterületeken, illetve nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés, ugyanakkor az egyéni szabadidős sporttevékenység (így a sporthorgászat) megengedett.
6. A R3 5. §-a alapján tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani, azok helyszínén tartózkodni. A sportesemény rendezvénynek minősül, a versenyengedéllyel rendelkező, nyilvántartott sportolókra értelmezendő sportesemény sportrendezvénynek minősül.
7. A R3 8. §-a alapján vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével és az elvitelre alkalmas ételek kiadásához és szállításához szükséges időtartamot ide nem értve – tilos tartózkodni.
8. A R3 9. §-a alapján üzletben este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben tilos tartózkodni.
9. A R3 10. §-a alapján szálláshelyen – többek között – az ott foglalkoztatottak kivételével, az üzleti tevékenység céljából érkező vendégeket ide nem értve tilos tartózkodni.
10. A R3 12. §-ában meghatározott szabadidős létesítményekben tartózkodni tilos. A horgásztavak e rendelet alkalmazásában nem minősülnek szabadidős létesítménynek, így ott az egyéni jellegű, szabadidős sporttevékenységi célú tartózkodás reggel 5 óra és este 7 óra között megengedett.
11. Rendezvénynek minősül, így tilos minden, a horgászszervezet által rendezett horgász közgyűlés, vagy a horgász küldöttgyűlés, továbbá a horgász kiállítás és közönségtalálkozó.
12. Sporteseménynek minősül, így tilos minden a horgászszervezet, illetve hivatalos versenyszervező által szervezett horgászverseny, ahol nem versenyengedéllyel rendelkező, nyilvántartott sportolók vesznek részt.
13. A MOHOSZ OHSZK, mint országos sportági szakszövetségi feladatokat is ellátó szervezet döntése értelmében a 12. pont szerinti tilalom a sportrendezvényekre is érvényes.
14. A horgászszervezetek által üzemeltetett, vagy az általuk bérbeadott vízparti épületek, egyéb létesítmények, ha a közösségi funkcióik mellett kereskedelmi jelleggel, működési engedély vagy igazolás birtokában egyéb árusítást is végeznek, üzletnek minősülnek.
15. A horgászboltok kereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősülnek.
16. Szálláshelynek minősül a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján a szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló épületrész vagy terület, valamint bérbeadás keretében hasznosított nyaralóhajó.
17. Horgász szálláshely a hivatalos helyfoglalással lefoglalt, díjfizetés ellenében használt terület, valamint horgász lakóhajó.
18. Horgászhelynek minősül a horgász szálláshelyen a szálláshely, sátorozás esetén a sátor vagy a lakókocsi és a vízpart közötti terület, ha ez a távolság a 10 métert nem haladja meg.
19. Kiemelt rendezvény, illetve verseny a MOHOSZ hatályos, 2020. október 1-jei lezárási állapotú országos rendezvény- és versenynaptárában (versenynaptár) szereplő valamennyi esemény.
II. Éjszakai horgászatra vonatkozó rendelkezések
20. Este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben az éjszakai horgászat – ideértve a 16-18. pontok szerinti helyeken történő horgászatot is – általánosan nem engedélyezett.
III. Kiemelt rendezvények
21. Kiemelt rendezvény megrendezésére a 2020. évben már nem kerül sor.
IV. Világ- és Európa Bajnokságok
22. Világ- és Európa Bajnokságok megrendezésére a 2020. évben már nem kerül sor.
V. Országos bajnokságok
23. Országos Bajnokságok megrendezésére a 2020. évben már nem kerül sor.
VI. Területi, helyi horgászversenyek, kiemelt versenyek
24. Valamennyi horgász sportesemény, sportrendezvény, horgászverseny megrendezése 2020. december 11-ig tilos, későbbi időpontra versenyek meghirdetését e határnapig a MOHOSZ nem támogatja, illetve nem engedélyezi.
VII. Horgászszervezeti közgyűlések, küldöttgyűlések, értekezletek, évzárók
25. A tagszervezeti, tagszervezeti egyesületi közgyűlések, küldöttgyűlések, értekezletek, évzáró rendezvények megrendezése 2020. december 11-ig tilos, alternatívaként a MOHOSZ javasolja videokonferencia megszervezését.
26. Horgászszövetségi rendezvényekre a 2020. évben már nem kerül sor.
VIII. Központi ügyintézés
27. A MOHOSZ OHSZK főigazgatója „az új típusú koronavírus második hulláma okozta járványügyi ideje alatt a Magyar Országos Horgász Szövetség Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ működésének egyes szabályairól, valamint a végrehajtás érdekében elrendelt rendkívüli munkajogi intézkedésekről (III.)” szóló 4/2020. (11.02.) ügyviteli szabályzatával a központ és a kirendeltség tekintetében rendkívüli munkarendet vezetett be, de ezen munkarend – személyes ügyintézői jelenlét és folyamatos telefonos elérhetőség mellett – továbbra is biztosítja a MOHOSZ OHSZK működőképességének megőrzését, egyben munkatársai egészségének fokozott védelmét az ezzel összefüggő kockázatok minimalizálása mellett.
28. A 27. pont szerinti ügyviteli szabályzat alapján a személyes ügyintézés biztosított.
IX. Az állami horgászvizsgára, valamint a horgászszervezeti ügyfélszolgálati ügyintézésre, munkavégzésre vonatkozó szabályok
29. 2020. november 12-től 2020. december 11-ig állami horgászvizsga nem rendezhető és ezen időpontig új vizsgaidőpont sem hirdethető meg.
30. Valamennyi, a járványügyi előírások és korlátozások betartásával működő horgászszervezeti ügyintézési és értékesítési pont esetében a maszkviselés az ügyfelek és az ügyintézők esetében egyaránt kötelező, továbbá MOHOSZ OHSZK javasolja, hogy
a) egy légtérben az ügyintézők számát meghaladó számú ügyfél ne tartózkodjon,
b) az ügyfelek egymástól minimum 2 méterre helyezkedjenek el,
c) ha ez megoldható, a várakozásra a b) pont szerinti védőtávolság alkalmazásával a szabadban kerüljön sor,
d) kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, így a kézfogást is,
e) kerüljék a készpénzforgalmat, támogassák a bankkártyával történő fizetést,
f) a forgalom eloszlásának érdekében lehetőség nyíljon az időpont-egyeztetésre,
g) gondoskodjanak az ügyfelek és a dolgozók személyi biztonságának növeléséről (fertőtlenítő kézmosás, eldobható kéztörlők)
h) a bejárati kilincsek, feljáró korlátok legalább naponta kétszer fertőtlenítésre kerüljenek,
i) a rendszeres szellőztetés biztosított legyen,
j) a szociális helyiségek fertőtlenítését rendszeresen végezzék el klór tartalmú fertőtlenítőszerrel.
31. A 27-30. pont szerinti szabályozások figyelembevételével a MOHOSZ OHSZK felkéri a munkáltatói feladatkörrel rendelkező horgászszervezeteket, hogy a rendkívüli munkarendjükre vonatkozó szabályokat a helyben szokásos módon tegyék közzé és azokat folyamatosan aktualizálják.
32. A HORINFO és a Horgászjegy Kft. központi, telefonos ügyfélszolgálata változatlan ügyintézési időben rendelkezésre áll, ugyanakkor a megnövekedett forgalom okán a telefonvonalak terhelése miatt a várakozási idő meghosszabbodhat. Kérjük, hogy amennyiben az ügy sürgőssége megengedi, akkor alternatív megoldásként az ugyfelszolgalat [KUKAC] horgaszjegy [PONT] hu címre küldött mail formájában érdeklődjenek, s ez esetben a válasz 2 munkanapon belül minden esetben megküldésre kerül.
33. A munkáltatókra és munkavállalókra vonatkozó gazdaságvédelmi intézkedéseket a 485/2020. (XI.10.) Korm. rendelet tartalmazza, a tárgyban a MOHOSZ OHSZK körlevelet ad ki.
X. A haltelepítésekre és a halőrzésre vonatkozó rendelkezések
34. A haltelepítések az előírt bejelentési és halegészségügyi rendelkezések betartása mellett jelenleg elvégezhetők azzal, hogy a szervezett megtekintés nem támogatott. Munkavégzésnek minősül a haltelepítésekhez kirendelt fogadók és kísérők, ellenőrök, horgászszervezeti vezetők jelenléte. A telepítések szervezett megtekintése tilos.
35. A haltelepítések során a halszállítással kapcsolatban a NÉBIH és az egyéb hatóságok élőállat szállítmánnyal, belföldi áruszállítással kapcsolatos rendelkezéseit és tájékoztatóit kell alkalmazni azzal, hogy a személyes érintkezés kizárólag a járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett lehetséges.
36. Az állami és köztulajdon védelme érdekében a hivatásos halőrök munkavégzése a vezénylési rend szerint támogatott, a munkáltató a 4. pont szerinti igazoló okiratot számukra biztosítani köteles, melyhez a MOHOSZ OHSZK mintát biztosít.
37. A társadalmi halőrök tevékenysége, munkavégzése a 4. pont szerinti kijárási tilalom időszakában a MOHOSZ OHSZK részéről nem támogatott.
XI. Általános tájékoztatás
38. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat és a horgászszervezeteket, hogy kövessék nyomon a hiteles kormányzati tájékoztatást nyújtó www.koronavirus.gov.hu oldalt, illetve külön is tájékoztassák a fokozottan veszélyben lévő az idős horgásztársakat a fertőzés veszélyének csökkentési lehetőségeiről, továbbá tartsák be az aktuális veszélyhelyzeti, védelmi, járványügyi rendelkezéseket.
39. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkor
a) tömegközlekedés használata esetén maszkot viseljenek,
b) személygépkocsiban maszkviselés nélkül csak az ugyanazon háztartásban élők induljanak együtt,
c) a vízparton a területi jegyek kiváltása során kerüljék a tömeges sorban állást, amennyiben ez elkerülhetetlen, tartsanak egymástól legalább 2 méter távolságot, a horgászhelyek tekintetében a nem ugyanazon háztartásban élők pedig az 3 méteres távolságot minden irányban tartsák egymástól,
d) a horgászat teljes időtartama alatt kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit,
e) ha a horgászhelyen rendelkezésre állnak közös használatú eszközök, ülőalkalmatosságok, azokat használat előtt és után is egyénileg fertőtlenítsék,
f) fokozottan ügyeljenek rá, hogy szemetet (pl. élelmiszer csomagolóanyagokat, használt zsebkendőket, papírtörlőket) ne hagyjanak maguk után, azokat gyűjtsék össze és tegyék a (lehetőleg egy zacskóba csomagolva) a legközelebbi hulladékgyűjtőbe.
40. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét, hogy a halőr
a) az aktuális védelmi, járványügyi jogszabályi rendelkezések megszegőit a rendőrhatóság felé feljelenteni köteles,
b) a jogszabályi és horgászszervezeti járványügyi előírások és korlátozások be nem tartása esetén a horgászat beszüntetését kezdeményezheti.
XII. Záró rendelkezések
41. Jelen tájékoztató II. 2020.11.11-től a visszavonásáig hatályos, egyidejűleg a kiadásával hatályát veszti „a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi őszi, második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint horgász okmányok biztosítással kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről (I.)” MOHOSZ tájékoztató.
42. A MOHOSZ valamennyi, ezen tájékoztatót érintő változásról, vagy a tájékoztató hatályon kívül helyezéséről a weblapján és Facebook elérhetőségén keresztül, valamint körlevél keretében is haladéktalanul értesíti a horgászszervezeteket, illetve a HORINFO rendszeren keresztül a regisztrált, egyéni e-mail címmel rendelkező horgászokat.
43. A MOHOSZ OHSZK elrendeli, hogy az aktuális lapzárta időpontjában érvényes tájékoztató és a versenynaptár a Magyar Horgászban, mint a MOHOSZ hivatalos lapjában az 1. pont szerinti veszélyhelyzet időszakában minden lapszámban teljes terjedelmében közlésre kerüljön.
44. A tájékoztató tárgyában felmerülő kérdések megválaszolása tekintetében az Igazgatási és Szervezési Osztály vezetőjét a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címen lehet elérni, s a válaszadásra a küldő mail címre 2 munkanapon belül sor kerül.
Kérjük és megköszönjük szíves együttműködésüket! Továbbra is vigyázzunk egymásra!
Jó egészséget kívánva:
Dr. Szűcs Lajos elnök megbízásából Dr. Dérer István főigazgató
Budapest, 2020. november 11.
Koronavírus

 

 

2021 április 1-től NAPIJEGY

PANYOLA (Polonyi) presszó Kakasd, Petőfi u. 326.

Nyitva: H-V 06:00 – 22:00

Bachusz Horgászbolt Szekszárd, Széchenyi u. 55.

Nyitva: H-P 08:00 – 17:00; Szo: 08:00 – 12:30; V: zárva

Gabi Pecsenye (Vereckei) Szekszárd, Szluha Gy. u. 3.

Nyitva: H-P 04:00 – 15:00; Szo-V zárva

Ismét kapitális pontyot fogott Horváth Krisztián Sötétvölgyben
A nagyon erős “húzós” kapás éjjel 1óra 10 perckor jelentkezett rákos bojlira. 15 percig tartott a fárasztás.
A hal súlya 12,56 kg. A fénykép után visszanyerte szabadságát

A képen a következők lehetnek: 1 személy

 

 

 

Kapitális harcsa

Jakab József Március 21.-én 50 kg-os 190 cm.es harcsát fogott a Sötétvölgyi tóból. A stupek készségen kárász volt
A fárasztás 10 percig tartott

Gartulálunk

A képen a következők lehetnek: 1 személy, állás
 
 

 

 

HIRDETMÉNY

a 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet szerinti kijárási korlátozások sporthorgászatra vonatkozó alkalmazásárólHatályos: 2020.03.28-2020.04.11-ig, illetve visszavonásig

1.A sporthorgászat egyéni szabadidős tevékenységként lehetséges, haa nem ugyanazon háztartásban élőkre vonatkozó távolságtartási szabályok (másoktól legalább 1,5 m) betartásra kerülnek.

2.A horgász versenysport rendezvényeinek és minden egyéb horgászattal kapcsolatos eseménynek a megtartása tilos.

3.A boltok látogatása kizárólag a járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett lehetséges.

4.Az egyéni szabadidős tevékenység végzéséhez szükséges okmányok, engedélyek helyszíni kiváltása az értékesítési pontokra (boltokra) vonatkozó járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett lehetséges, az online vásárlás lehetősége továbbra is biztosításra kerül.

5.A MOHOSZ OHSZK ajánlása, hogy a 65. év feletti horgásztársak a kijárási korlátozás fennállása alatt az utazással járóhorgászati tevékenységet szüneteltessék, ugyanakkor a helyi viszonylatú, vagy saját telken történő sporthorgászat a járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett gyakorolható.

6.A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkora)tömegközlekedést ne használjanak, b)személygépkocsiban csak az ugyanazon háztartásban élők induljanak együtt, c)a vízparton a horgászhelyek tekintetében a nem ugyanazon háztartásban élők az 5 méteres távolságot minden irányban tartsák egymástól, d)a horgászat teljes időtartama alatt kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit.

7.A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét, hogy a halőr a) a kijárási korlátozás rendelkezéseinek megszegőit a rendőrhatóság felé feljelenteni köteles, b)a járványügyi előírások és korlátozások be nem tartása esetén a horgászat beszüntetését kezdeményezheti.

 

 

Kivonat a MOHOSZ 2020.03.20-i felhívásából!

 

  1. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkor
  2. a) tömegközlekedést ne használjanak,
  3. b) barátok, kisebb társaságok ne induljanak együtt (egy autóban) horgászni,
  4. c) a vízparton a horgászhelyek tekintetében a családtagnak nem minősülők az 5 méteres távolságot tartsák egymástól,
  5. d) kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit.
  6. A MOHOSZ OHSZK ajánlása, hogy a 65. év feletti horgásztársak a veszélyhelyzet fennállása alatt a horgászati tevékenységet szüneteltessék.
  7. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét, hogy a halőr
  8. a) a házi karantén megszegőit a rendőrhatóság felé feljelenteni köteles,
  9. b) nyilvánvalóan beteg (jellemző tüneteket tartósan mutató) horgász esetén a horgászatot megtilthatja,
  10. c) a 45. pont c)-d) alpont szerinti esetekben a horgászatot – sikertelen felszólítás után – megszüntetheti.

 

 

KÉRJÜK FENTIEK FIGYELEMBE VÉTELÉT!

 

 

         Közalkalmazotti He    elnöksége

 

 

 

 

 

 

F I G Y E L E M!

 

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az egyesület elnöksége úgy határozott, hogy a 2020. március 21-re meghirdetett

 

KÖZGYŰLÉS ELMARAD!

 

Az új időpontról a tagságot tájékoztatni fogjuk.

 

Szekszárd, 2020. 03. 10.

 

HE elnöksége

 

Tisztelt Horgásztársak

03.06.-án 70 q ponty került a tóba. Tilalom lejárt, normál horgászrend lépett életbe

Jó fogást mindenkinek

 

 

 

 

Fogási összesítő 2019.                  
  Ponty Amur Süllő Csuka Harcsa Busa Egyéb
Hónap db kg db kg db kg db kg db kg db kg kg
január         1 1              
február 5 14                     1
március 559 1326             7 26     107
április 666 1701 2 6     2 4 7 24     321
május 501 1277 3 17 4 6 3 5         286
június  345 880   29  103          2  6      139
július  396 1023   31  97      4  7  2  9      100
augusztus  507  1132  37  116  1  2  7  2      111
szeptember  298  607  20  66  1      2  8      178
október  248  536  7  24  1  9  16  4  13      104
november  183  408      17  35  20  32          8
december  18  44      13 28   11  19  1  3      2
összesen 3726 6221 129 429 38 74 51 71 27 93     1355

Tisztelt Horgásztársak

Új videó készült

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Érdeklődő, Horgásztársak

A hódok köszönik szépen, jól érzik magukat és szaporodnak. A gemenci erdőben ez 1996-tól vette kezdetét, a következő esztendő márciusában pedig újabb öt példány talált otthonra az ártérben. Nem akárki, hanem Fülöp Edinburgh-i herceg, II. Erzsébet férje patronálta őket.

Dombi Imre, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre mondta el, hogy az eurázsiai hód másfél évszázaddal ezelőtt kipusztult Magyarország területéről. Ennek oka elsősorban a vadászat volt, de hozzájárult a folyamathoz az is, hogy a vízszabályozások következményeként csökkent az élőhelyek száma. Elsősorban a szőrméjéért vadászták, de a szépészeti iparban a hódpézsmát is felhasználták. Így aztán másfél évszázadnak kellett eltelnie, hogy ismét megjelenjen nálunk.

Előbb fel-felbukkant néhány példány a Szigetközben és a Kerka mentén. Aztán 1996-ban beindult egy program, amely kifejezetten a hód visszatelepítését célozta. Azok a hódok Ausztriából származnak és az Alsó-Dunavölgybe telepítették őket. 1996 óta meglehetősen elszaporodtak. A Szigetközből is, Gemencből is a vízfolyások mentén nagy területeket népesítettek be. Leginkább a lassú folyású, esetleg az állóvizeket kedveli, bár ennek némileg ellentmond, hogy már a Dráván is erős hódállományról beszélhetünk.

A kanadai hód gátakat, hódvárakat épít, a mi eurázsiai hódunk inkább partfalakba vájt üregekben, kotorékokban él. Monogám, élete végéig együtt van a hím és a nőstény. Minden évben tavasszal hozzák világra egy, esetleg két kölyküket, amelyek kétéves korukig a családdal maradnak, amíg az idősebbek el nem űzik őket. Ezek a fiatal hódok aztán kitolják a faj elterjedésének határát. Egy-egy család 1-1,5 kilométeres partszakaszt birtokol. Szekszárdtól lefelé az országhatárig 100-110 hódcsalád található a Duna mentén, de a Sárvíz és a Sió mentén is sok hód található. Szinte biztos, hogy egyhamar nem pusztulnak ki ismét.

Sötétvölgyi megtelepedésük újabb keletű dolog, bár régebben is előfordult ott hód, de el is tűnt. A tó szigetein, gátjain láthatjuk jelenlétük nyomát, néhány megrágott, kidöntött fa képében. A természetvédelmi szakemberek és az erdészek szerint rágcsáló tevékenységük nem olyan mértékű, hogy nagyobb kárt okozzanak. Másutt volt már rá példa, hogy vízparthoz közeli gyümölcsfát is megrágtak, de ez nem gyakran fordul elő. Ha mégis, akkor be lehet keríteni a fát, legvégső esetben meg befogni és áttelepíteni a hódot. Általában a puha fákat kedvelik, a fűzet, a nyárt. Sajnos az invazív, tájidegen fafajok nem érdeklik őket.

A hód éjszakai állat, Dombi Imre sem gyakran találkozik velük. Ugyanakkor ahol hosszabb ideje élnek, ott hozzászoknak az ember jelenlétéhez is, például a horgászvizek mentén.
Hirdetés

Olykor meglepő helyeken is felbukkannak, például nem csak a Szekszárd melletti Sötétvölgyben, hanem a Szálkai-tavon, de a szekszárdi Bodri Pincészet tavánál is figyeltek már meg hódot. Állítólag városok utcáiban is feltűnt néhány példány.

Susztek Pál, a TOHOSZ, a megyei horgászszövetség hivatásos halőre szerint sem okoznak nagy kárt a hódok, de a vízbe döntött fák révén szűkül a horgászható terület nagysága. Ez a halnak előnyös, a szaporodás szempontjából is, a horgásznak talán hátrányos a horgászhatóság szempontjából.

                                                                                             

 

Tisztelt Horgásztársak!

2018 december 14-én birtokba vehettük az új halőri helyiséget. Kérünk minden tagtársat, hogy fokozottan ügyeljen a rendre és a tisztaságra!

Fűtés: a bejárati ajtó mellett, a fürdő felöli oldalon található fali termosztáttal lehet a hőmérsékletet beállítani. Ajánlott hőmérséklet 21-22 0C fok. Csak a padlófűtést használhatjuk, az ablak alatt lévő hőlégbefúvó nem üzemel, annak kapcsolgatása TILOS!  

A fűtéshez elhasznált energiát, a vizesblokkban fogyasztott vizet, illetve az elhasznált elektromos áramot is külön mérőkkel rögzítik, a számlákat az egyesületnek kell kifizetni, ezért a takarékos üzemeltetés valamennyi tagtársunknak közös érdeke!

Folyamatban van az internetes kapcsolat kiépítése, ennek megléte után tervezzük egy televízió megvételét.

Kérjük, hogy a falakra ne helyezzenek fel semmit! Januárban elkészül az új beíró doboz is, amely a bejárati ajtónál, a külső lambérián lesz elhelyezve. Az ehhez szükséges anyagokat a vizesblokkban tároljuk.

                              

                                       

KULCS ÁTVEHETŐ

PANYOLA (Polonyi) presszó Kakasd, Petőfi u. 326.

Nyitva: H-V 06:00 – 22:00 

Bachusz Horgászbolt Szekszárd, Széchenyi u. 55.

Nyitva: H-P 08:00 – 17:00; Szo: 08:00 – 12:30; V: zárva 

Gabi Pecsenye (Vereckei) Szekszárd, Szluha Gy. u. 3.

Nyitva: H-P 04:00 – 15:00; Szo-V zárva

 

 

 

 

 
 
 
Az év minden napján, napi 24 órában horgászhat Sötétvölgyben, ha tagunk lesz!
 
A tagfelvétel folyamatos !!!!!!
 
Egyesületi tagunk lehet 2020-ban külön belépési díj nélkül!
 
A tó őrzését az egyesületi tagok látják el, beosztás alapján.
 
Várja horgászai sorában a szekszárdi Közalkalmazotti HE!
 
Az Egyesület napijegy váltásánál a turistajegyet elfogadja.